Hållbarhetsresan

Miljöpåverkan

"Kör mot en grönare framtid - Vårt engagemang för hållbara lastbilstransporter"

Läs mer om vad vi gjort hittills längre ner!

Hållbarhetsresan

Varubud Åkeri är ett transportföretag som arbetar för att minska sin miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid. Företaget integrerar hållbarhet i alla aspekter av sin verksamhet, från solcellsproduktion på taken av företagets lokaler till användning av energieffektiva fordon och HVO100 som drivmedel. Genom att använda en elbil som en del av sin fordonsflotta, minskar Varubud sina koldioxidutsläpp ytterligare och strävar efter att bli en klimatpositiv transportör på sikt. Genom att arbeta för en hållbar transportsektor, kan Varubud bidra till att minska klimatförändringarna och bevara vår planet för framtida generationer.

Februari 2016
Övergick till HVO

En av fördelarna med HVO100 jämfört med diesel, som vi körde på innan, är att det är en förnybar bränslekälla som minskar koldioxidutsläppen med upp till 90% och därför bidrar till att minska klimatförändringar.

Februari 2016
Maj 2018
Solceller

Nästa steg på hållbarhetsresan var att installera solceller för att dra nytta av solens naturliga energi och minska beroendet av fossila bränslen.

Maj 2018
Augusti 2021
Nytt Fleet Management-system

För uppföljning av bl.a. körbeteende och miljöpoäng på alla fordon.

Augusti 2021
2023
Varubud deltar i "Klimatevolution 2023"

Eskilstuna kommun bygger en samverkansarena för klimatomställning under begreppet Klimatevolution där Varubud är delaktiga och bland annat deltog på ett evenemang på MDU den 8 mars 2023 och har tecknat en avsiktsförklaring om ambitionen att bekämpa klimatpåverkan. Därmed är vi en av flera aktörer som kommer bidra till att nå målet om ett klimatpositivt Eskilstuna 2045.

2023
Mars 2023
Elbil

Vår första ellastbil levererades i mars 2023, vilket markerade en rejäl milstolpe i vår strävan att övergå till grönare och mer hållbara transporter.

Mars 2023
April 2023
Sänkt topphastighet

Vi valde att sänka topphastigheten på våra farthållare. Detta för att förbättra bränsleeffektiviteten, vilket i sin tur leder till lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp av koldioxid.

April 2023
Juni 2023
Eskilstuna kommuns miljöpris

Som en del av transportklustret tilldelades Varubud Åkeri Eskilstuna kommuns miljöpris 2023 med motiveringen:

”Transportklustret bildades i samband med att Eskilstuna bygger en samverkansarena för klimatomställning – Klimatevolution.

Gruppen visar prov på ett inspirerande samarbete och transparens mellan varandra för att dela sin kunskap och tillsammans söka svar på hur de ska ställa om sin fordonsflotta och sina arbetssätt från fossilt till fossilfritt.”

Juni 2023
September 2023
Två biogasbilar

Från september rullar två biogasbilar i trafik, vilket, även det, är en rejäl milstolpe i vårt engagemang för att använda förnybar energi och minska utsläppen av växthusgaser under våra transporter.

September 2023
Varubud Åkeri AB flygbild
Daniel Johansson framför Varubud Åkeri AB

Erbjuda och utveckla transporttjänster

Varubud Åkeri AB skall erbjuda och utveckla transporttjänster med hänsyn tagen till den miljöpåverkan som uppstår i samband med denna verksamhet.

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Eskilstuna, 2016-01-29

Daniel Johansson / VD Varubud Åkeri AB

Varubud åtar sig:

play icon