APL hos oss

Välkommen på APL hos oss på Varubud Åkeri AB!

Hej bästa APL-elev!

Nu är det dags för kanske din första, eller en av alla dina APL-perioder under din skoltid. Vi på Varubud Åkeri har lång erfarenhet av praktikanter. Vår förhoppning när vi tar emot APL-elever är att hitta våra framtida medarbetare. Vi kan nästan utlova att genomför du ett bra jobb och ger ett gott intryck under dina APL-perioder hos oss är chansen mycket god för att få sommarjobb och vidare anställning inom företaget!

För att din praktikperiod skall bli så bra som möjligt för både dig som elev och för oss som företag ställer vi följande krav:

  • Du som elev ansvarar för kontakten med chauffören/trafikledningen och gör upp tider och samlingsplats. Viktigt att du kommer i tid samt att du parkerar på rätt anvisad plats. Vid osäkerhet stäm av med chauffören i samband med första kontakt.
  • Du som elev ansvarar för att bära varselkläder + skyddsskor (vid osäkerhet prata med din lärare eller chauffören du ska åka med).
  • Vi ställer som krav att du deltar aktivt i det arbete vår chaufför utför. Exempelvis medverka till att lossa och lasta gods, hjälpa till med godset till kund, glatt och positivt bemötande mot kunder, lärdom kring våra rutter och intresse kring fordon mm.
  • Har du kommit så långt i din praktik att du själv kör något av våra fordon ställer vi som krav att du inför turen har en genomgång av fordonet samt sätter dig in i vart och vad det är vi kör.
  • Utvärdering sker utifrån skolans ”uppföljningsenkät” samt att vår APL-ansvarige tillsammans med chauffören genomför en utvärdering kring din APL-period. Här värderas kunskap, engagemang, intresse och socialt bemötande. Detta ligger sedan till grund för ev. vidare anställning under sommaren och framåt.
  • Vi påminner om att inte glömma att kopiera färdskrivarkorten löpande under din praktikperiod hos oss. Efter sista dagen måste förarkortet kopieras!
  • Tänk på att följa lokala säkerhetsföreskrifter.


Vi önskar dig än en gång varmt välkommen till oss och stort lycka till!

Lärare-skola

Ansök om APL-period för dina elever

Maila din önskan kring APL till marcus@varubud.se

Följande behövs: 
Skola
Namn Elev
Kontaktuppgifter Elev (E-post, mobilnr, personnummer)
Kontaktperson från skolan
Period (veckor/dagar)
Medåk / C / CE