Miljöpolicy

Nu lämnar vi fossil diesel

Nytt drivmedel reducerar våra koldioxidutsläpp

Varubud Åkeri AB flygbild
Daniel Johansson framför Varubud Åkeri AB

Erbjuda och utveckla transporttjänster

Varubud Åkeri AB skall erbjuda och utveckla transporttjänster med hänsyn tagen till den miljöpåverkan som uppstår i samband med denna verksamhet.

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Eskilstuna, 2016-01-29

Daniel Johansson / VD Varubud Åkeri AB

Varubud åtar sig:

play icon