Kyltransport

Transporter med högsta kvalitet

Kyltransport

I vårt temperaturövervakade kyllager finns möjlighet för mellanlagring och inleveranser dygnet runt. I god tid innan vi ska lasta sätter föraren på kylaggregatet i bilen. Det innebär att väggarna och kylutrymmet hinner komma ned i rätt temperatur innan lastning. Innan vi lossar godset kontrollerar vi att det håller rätt temperatur. Vi lämnar över ansvaret till mottagaren. En obruten kylkedja säkrar kvaliteten och ger nöjda slutkunder.

OBS! Kyl anges som ett tillval i vår onlinebokning.

Kyllager