Lagring / Omlastning

Tillgång till både varm- och kyllager

lagerhantering

Hos Varubud Åkeri AB finns tillgång till både varm- och kyl/fryslager samt utrymme för kundsortering och packning. Vi sorterar, packar och levererar i dag en mängd olika produkter som profilkläder, giveaways, färdigmat, elektronikmaterial och olika typer av produkter till slutkund. Vi hanterar även returbackar och returpall. Med ett separat larmat nattfack finns det möjlighet till lossning dygnet runt i både varmlager och kyllager.

omlastning